Zoekresultaten

Er zijn 2679 resultaten gevonden.

Sortering:

 • (62 pagina's)
  Handelingen Eerste Kamer 1992-1993 15 december 1992 Europa staande moeten houden, ook met een zwakkere Atlantische rugdekking. Eerste Kamer Verdrag van Maastricht 15 december 1992 EK 10 10-364
 • (76 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1992-1993 03 november 1992 realistischer is geworden over dat Europa. In plaats van het opkloppen van het Verdrag van Maastricht, wat de regering vooral deed in het begin, in de eerste maanden na Maastricht, wordt nu met man en macht getracht om invulling te geven aan een meer bescheiden
 • (100 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1992-1993 04 november 1992 ook de minister van Buitenlandse Zaken de balkanisering van West-Europa vreest. Die angst is ook onze raadgever. Zo beschouwd staan wij niet ver van elkaar. Maar de Tweede Kamer Verdrag van Maastricht 4 november 1992 TK 18 18-1224
 • (18 pagina's)
  Handelingen Eerste Kamer 1926-1927 15 maart 1927 mijn rede afgebroken op het punt, waarop ik betoogde, dat de bepalingen van het verdrag zóó zijn gesteld, dat bij een waterverbinding Luik—Maastricht—Beeringen—Antwerpen, op het zijkannal Smeermaas—Antwerpen door België geen gelijk-heid van behandeling
 • (78 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1992-1993 24 september 1992 optiek laat zich verstaan dat de voorstanders van een verenigd Europa zondagavond een zucht van verlichting hebben geslaakt, toen zo goed als zeker was dat het Verdrag van Maastricht op het nippertje aan de Franse guillotine was ontsnapt. Slechts met de
 • (80 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1991-1992 10 juni 1992 Commissies voor EG-zaken en voor financiën gezamenlijk: -het voorstel van rijkswet Goedkeuring van het op 7 februari 1992 te Maastricht tot stand gekomen verdrag betreffende de Europese Unie met protocollen, een overeenkomst betreffende de sociale politiek
 • (8 pagina's)
  Handelingen Eerste Kamer 1968-1969 28 januari 1969 het ontwerp van rijkswet Goedkeuring van het op 17 november 1967 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland be-treffende de wederkerige erkenning en
 • (62 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1984-1985 25 maart 1985 Bruijn moet ik verontschuldigen wegens ziekte. 1. Ontwerp-Verdrag tot oprichting van de Europese Unie D De heer Meijer (PvdA): Voorzitter! Voor een ieder die een minimum aan interesse kan opbrengen, is het duidelijk dat het met de integratie in Europa op
 • (30 pagina's)
  Handelingen Eerste Kamer 1926-1927 16 maart 1927 Vel 94. 363 Eerste Kamer. 18de VERGADEEING. — 16 MAAET 1926. 53. Wetsontwerp tot goedkeuring van het Nederlandsch-Belgiscb verdrag. (van Embden.) rivier van Europa, dat de kortste verbinding daarmee een natuurlijk verlangen moest worden, terwijl
 • (14 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1959 07 juli 1959 1958 is de Atomic Energy Act in die zin gewijzigd, dat een verdrag als het onderhavige mogelijk zou worden. Dat gebeurde na de bewuste bijeenkomst van de N.A.V.O.-raad in december 1957, waar werd besloten tot het opslaan van atoomwapens in Europa. Nu is

 

Verfijn zoekopdracht

Kamer: Vergaderjaar:
van tot
Document type: