Zoekresultaten

Er zijn 45 resultaten gevonden.

Sortering:

 • (54 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1966-1967 28 december 1966 ieder geval constructief, dat in het stuk van de beroepsbinnenvissers van 13 oktober staat, dat in de meeste viswateren een sanering, waarbij uitkoop van een aantal be­roepsbinnenvissers plaatsvindt, voor beide groepen van belang­hebbenden de gewenste
 • (54 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1966-1967 03 januari 1967 was — dat is de heer Scheps misschien bekend — heeft zich op 13/14 oktober een vrij stevig debat in deze Kamer afgespeeld. Toen is, meen ik. het kabinet demissionair geworden. Het zegt toch wel iets, als een kabinet demissionair is. Een demissionair
 • (34 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1966-1967 22 september 1966 dagen, met dien verstande, dat de vergadering op donderdag 13 oktober a.s. zal aanvangen te 11.00 uur. De beraadslaging over het voorstel van de Voorzitter wordt geopend. De heer Witteveen (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik stel voor dat wij, voordat de
 • (46 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1966-1967 21 december 1966 Vaststelling hoofdstuk VIII (Onderwijs en Wetenschappen) 1967 17de vergadering -21 december '66 17DE VERGADERING VERGADERING VAN WOENSDAG 21 DECEMBER 1966 (Bijeenroepingsuur 13.00) Ingekomen stukken. —■ Behandeling en aanneming van de gewijzigde
 • (44 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1966-1967 30 december 1966 besluiten dan die welke wij nu hebben gekregen van vóór 13 oktober of van na deze datum tot heden, waarop een beschikking zou kunnen komen. Mijnheer de Voorzitter! Ik ben dankbaar voor de mede­delingen, die wij hebben ontvangen van de Staatssecretaris over
 • (12 pagina's)
  Handelingen Eerste Kamer 1966-1967 28 december 1966 zou gaarne in de gelegenheid worden gesteld zich enkele ogenblikken te beraden. De Voorzitter: Ik voldoe gaarne aan dit verzoek. De vergadering wordt te 11.58 uur geschorst en te 12.13 uur hervat. De heer De Wilde (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik
 • (22 pagina's)
  Handelingen Eerste Kamer 1966-1967 24 januari 1967 Ingekomen stukken -Mededeling besluiten Centrale Afdeling 14de vergadering -24 januari '67 1 70 14DE VERGADERING VERGADERING VAN DINSDAG 24 JANUARI 1967 (Bijenroepingsuur 13.30) Ingekomen stukken. — Mededeling van besluiten van de Centrale
 • (32 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1966-1967 12 januari 1967 vergadering wordt te 12.40 uur geschorst en te 13.33 uur hervat. De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat geen regeling van werkzaamheden behoeft plaats te vinden. Het eindverslag omtrent de ontwerp-Overgangswet W.V.O. (8453) is vastgesteld en zal worden
 • (42 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1966-1967 21 september 1966 Verslag uitgebr. door comm. n.a.v. benoem. Voorzitter 2DE VERGADERING VERGADERING VAN WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1966 (Bijeenroepingsuur 13.00) Verslag, uitgebracht door de commissie, belast geweest met de aanbieding aan H.M. de Koningin van de
 • (22 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1966-1967 19 januari 1967 financiële beschouwingen van 13 oktober. De ambtsvoorganger van de Minister heeft daar gezegd: „1 maart van dit jaar" — 1966 — „was de datum, waarop de verschillende departementen bij Financiën hun inzichten met betrekking tot de uitgaven, die on­der hun

 

Verfijn zoekopdracht

Kamer: Vergaderjaar:
van tot
Document type: