Colofon

Staten-Generaal Digitaal 1814-1995 is een samenwerkingsproject van de Tweede Kamer en de Koninklijke Bibliotheek.

Met dank aan:

Eerste Kamer der Staten-Generaal, Nationaal Archief, Ministerie van Financiën, Ministerie van VROM, de Nederlandse Bank, Paleis van Justitie te ‘s-Hertogenbosch, Provinciehuis Utrecht – Ter beschikking stellen van sets van de Handelingen.

Parlementair Documentatie Centrum aan de Universiteit Leiden – Ter beschikking stellen van namenlijst en biografische gegevens.

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen – Verstrekken van advies voor de achtergrondteksten.

Op de foto's rusten auteursrechten. Deze mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Deze website is vormgegeven door Fabrique Communicatie en Design.

De achtergrondteksten en thema's op de website zijn mede tot stand gekomen dankzij de inzet van de volgende medewerkers: Wieke Avis, Tonny Beijer, Marg van der Burgh, Huibert Crijns, Berry Feith, Dennis de Gruijter, Marian Hellema, Wouter Kool, King Lee, Ivonne Lucker, Dirk Maats, Jolanda Middelkoop, Karin Swane, Astrid Verheusen, Lotte Wilms, Jesse van Wingerden, Rubrecht Zaat, Lammert Zwaagstra.

Contact over deze website: info@statengeneraaldigitaal.nl