Zoeken

Binnen de website Staten-Generaal Digitaal kunt u de complete inhoud van de Handelingen 1814-1995 doorzoeken. De Handelingen bestaan uit schriftelijke verslagen van de vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer en de bijbehorende bijlagen. Deze bijlagen bevatten niet alleen geschreven tekst maar ook kaarten, tabellen en tekeningen. Om direct toegang te krijgen tot deze specifieke onderdelen van de Handelingen kunt u zoeken via vier verschillende zoekfuncties. De zoekvensters op de website bestaan uit: een algemene zoekbalk, uitgebreid zoeken, een zoekfunctie voor registers en een zoekfunctie voor kaarten.

Inhoudsopgave

Eenvoudig zoeken

Eenvoudig zoeken op de homepage is explorerend van aard. Voor een gerichte zoekvraag is deze zoekbalk niet geschikt. Om via de zoekbalk op snelle wijze en bij benadering een overzicht van de aanwezigheid van uw zoekterm in de Handelingen te verkrijgen, volgt u de volgende stappen:

  1. Geef de gewenste vergaderjaren op in de velden boven de zoekbalk
  2. Typ een of meer zoektermen in het tekstveld van de zoekbalk
  3. Klik op ZOEK

Verfijn zoekopdracht

De kans bestaat dat het resultaat van uw zoekactie een lange lijst aan resultaten zal opleveren. U kunt uw zoekopdracht verfijnen door te kiezen uit een aantal opties in het blauwe vlak aan de rechterkant van de pagina. Deze opties zijn: Kamer, Vergaderjaar en Documenttype. Klik na elke verfijning op Zoek.

Wanneer is eenvoudig zoeken niet het juiste zoekinstrument

Het resultaat dat u krijgt na invoering van een zoekterm via de zoekbalk op de homepage, is vaak een lange lijst aan resultaten. Deze grote hoeveelheid aan zoekresultaten maakt het lastig in te schatten welk resultaat bruikbaar is. De zoekbalk is niet geschikt om op Kamerstuknummer, op vergaderdatum of een ander duidelijk definieerbaar document te zoeken. Indien u precies weet naar welke vergadering of Kamerstuk u op zoek bent, kunt u beter gebruik maken van het venster uitgebreid zoeken.

Gerichte zoekvraag

Indien u precies weet naar welke vergadering of Kamerstuk u op zoek bent, kunt u gebruik maken van het venster uitgebreid zoeken. Op deze pagina kunt u zoeken op:

Zoekwoorden

Op de pagina ‘uitgebreid zoeken’ vult u in de zoekbalk uw zoekterm in. U kunt een of meer woorden opgeven. Deze woorden worden gezocht in de tekst en in de metadata (bijvoorbeeld in de titel of het onderwerp). U kunt eventueel gebruikmaken van de volgende wildcards: Ter vervanging van een of meer willekeurige tekens plaats u het volgende teken: * Ter vervanging van een willekeurig teken plaats u het volgende teken: ? Indien u twee (of meer) woorden in combinatie met elkaar zoekt plaatst u de woorden tussen aanhalingstekens.

Kamer

Op de pagina ‘uitgebreid zoeken’ kunt u uw zoekopdracht verkleinen door een keuze te maken uit de verschillende Kamers of Kamer samenstellingen. Vink de gewenste Kamer aan.

Vergaderjaar

Vul in de gewenste vergaderjaren in de daarvoor bestemde velden.

Deze vergaderjaren worden in de meeste gevallen met twee jaren aangeduid.

Documenttype

Alle documenttypes

Indien u wilt zoeken op zowel Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen vinkt u ‘alle documenttypes’ aan.

Kamerverslagen

Indien u alleen wilt zoeken op vergadering vinkt u bij documenttype ‘Kamerverslagen’ aan. Vervolgens voert u de gewenste datum en eventueel de gewenste paginanummers in. Klik vervolgens op ‘zoek’.

Datum

De datum waarop de vergadering is gehouden.

Pagina's

De paginanummers uit het oorspronkelijke document. Op deze manier is het ook mogelijk om verwijzingen uit de registers terug te vinden.

Besproken Kamerstukken

Het Kamerstuknummer dat aan de orde is geweest in de vergaderingen van de Staten-Generaal.

Sprekers

Hier vult u de naam of namen is van sprekers waar u naar op zoek bent.

Kamerstukken

Indien u precies weet naar welk Kamerstuk (Bijlage) u op zoek bent, gaat u naar de pagina ‘uitgebreid zoeken’. Vink bij documenttype ‘Kamerstukken’ aan.

Kamerstuknummer

Vul in het veld ‘Kamerstuknummer’ de cijfers van het Kamerstuknummer zonder spatie in. Indien u op de hoogte bent van het Ondernummer vult u dit in het veld eronder in.

Memorie van Toelichting

Een Kamerstuk bevat vaak vele verschillende ondernummers. Deze ondernummers behoren niet automatisch bij een specifieke documentsoort, maar soms kan er een systeem in gevonden worden. Zo komt het vaak voor dat de Memorie van Toelichting ondernummer 2 of 3 heeft. Indien u op zoek bent naar de Memorie van Toelichting en u niet weet welk ondernummer hieraan toegekend is, kunt u bij ondernummer een ‘2’ of ‘3’ invullen. De kans is groot dat nu in één keer het juiste document in de resultatenlijst verschijnt.

Kamervragen

Indien u op zoek bent naar Aanhangsels of Kamervragen gaat u naar de pagina ‘uitgebreid zoeken’.

Onderwerp

Dit is een korte weergave van het onderwerp waar de Kamervraag over gaat, zoals die in het oorspronkelijke document wordt genoemd. U hoeft niet het hele onderwerp in te vullen, maar kunt ook op één of meerdere woorden zoeken uit het onderwerp.

Kamervraagnummer

Vul hier het nummer van de Kamervraag, ook wel Aanhangselnummer genoemd, in.

Vraagsteller

Hier vult u de naam van de vraagsteller, het Kamerlid van de Eerste of Tweede Kamer, in.

Datum vraag

Dit is de datum waarop de Kamervraag is gesteld, zoals die in het oorspronkelijke document wordt vermeld.

Beantwoorder

Hier vult u de naam van de minister of staatssecretaris in.

Datum antwoord

Dit is de datum waarop de Kamervraag is beantwoord, zoals die in het oorspronkelijke document is vermeld.

Pagina's

Dit veld heeft betrekking op de paginanummers uit het oorspronkelijke document.

Registers zoeken

Indien u wilt zoeken op persoon en/of onderwerp kunt u in de registers zoeken.

  1. Vul de gewenste velden in
  2. Klik vervolgens op ‘Bekijk resultaten’
  3. Beweeg de cursor over het grafisch symbool i voor meer informatie

Zaakregister of persoonsregister

Kies hier of u wilt zoeken in het zaakregister (zoeken op onderwerp) of in het persoonsregister (zoeken op naam van een persoon).

Indexwoord

Vul hier een zoekwoord in. Bij het typen van de eerste drie letters verschijnt in het veld eronder direct de automatische woordaanvulling. Maak vervolgens een keuze uit deze alfabetische lijst.

Register

Vul de gewenste jaartallen in bij ‘van’ en ‘tot’. Let op: registers kunnen uit meerdere vergaderjaren bestaan. Alle jaren die van toepassing zijn op het register zullen verschijnen in de zoekresultaten.

Nummering

Alle Kamerstukken die betrekking hebben op hetzelfde ondernummer krijgen een kamerstuknummer, het zogenaamde hoofd- of vetnummer. Sinds het vergaderjaar 1946-1947 blijven kamerstuk(hoofd)nummers gedurende de periode dat ze behandeld worden ongewijzigd. De behandeling van een Kamerstuk kan meerdere jaren in beslag nemen. Daardoor kunnen de vervolg- of ondernummers over meerdere jaren verspreid zijn. Voor het vergaderjaar 1946-1947 kregen Kamerstukken per vergaderjaar een nieuwe nummering toegekend. Alle stukken die bij een bepaald hoofdnummer horen krijgen een vervolg- of ondernummer.

- De letter B, voorafgaand aan de nummers, verwijst naar de nummers van de Bijlagen (Kamerstukken).

- Het romeinse cijfer I, voorafgaand aan de nummers, staat voor Handelingen Eerste Kamer.

- Het romeinse cijfer II, voorafgaand aan de nummers, staat voor Handelingen Tweede Kamer.

- De letter C, genoemd na II, bl., verwijst naar het verslag van een Openbare Commissievergadering (OCV).

- V.Z. staat voor Verenigde Zitting.

- Bij een Aanhangsel (Schriftelijke vragen) wordt altijd verwezen naar bladzijdenummer en niet naar het nummer van het Aanhangsel.

Kaarten zoeken

Op deze pagina kunt u zoeken naar kaarten, tabellen en tekeningen die zijn gepubliceerd in de Kamerstukken. Er is kaartmateriaal beschikbaar van 1885 tot en met 1995.

Vrije tekst

Vul hier uw zoekterm in.

Thema

Kies met behulp van de picklist een thema waarover u kaarten zoekt.

Regio

Kies met behulp van de picklist een regio waar u kaarten over zoekt.

Periode

Vul hier de periode in waarvan u kaarten zoekt.

Zoekresultaten

Het resultaat toont u een hedendaagse kaart. Klik op de beschrijving, naast de kaart en dan op “meer” om de beschrijving van de kaart te bekijken. Door op “toon kaart” te klikken, komt de originele kaart in beeld. U kunt hier ook doorklikken naar het bijbehorende kamerstuk.