Veelgestelde vragen

Vragen die niet in de onderstaande lijst voorkomen kunt u stellen in een mail aan info@statengeneraaldigitaal.nl.

Inhoudsopgave

Algemene vragen

Waar kan ik de digitale versies van Staatscouranten, Staatsbladen, Publicatiebladen en Tractatenbladen vinden?

Wij krijgen regelmatig de vraag of de Staatsbladen en de Staatscourant ook gedigitaliseerd gaan worden. Vanuit het oogpunt van juristen en historici, en ook vanuit de Koninklijke Bibliotheek, is dat een logische wens vanwege de inhoudelijke verbondenheid van de verschillende publicaties. Juridisch ligt het echter anders. De Handelingen en Kamerstukken zijn documenten van het Parlement, terwijl de Staatscourant en de Staatsbladen onder de verantwoordelijkheid (en dus het copyright) van de Regering vallen. Ons project Staten-Generaal Digitaal is uitgevoerd in opdracht van en met middelen van de Tweede Kamer. De Staatscourant is tot 1950 gedigitaliseerd en is te vinden in Delpher. Er zijn plannen om de Staatsbladen ook digitaal te ontsluiten. Staatsbladen vanaf 1995 zijn te vinden op Overheid.nl. De Koninklijke Bibliotheek heeft de papieren versie van het Staatsblad en de Staatscourant op de leeszaal staan. Deze kunt u met behulp van een gratis Leeszaalpas inzien en kopiëren. Zie hiervoor de website van de KB.

Zoekvragen

Hoe vind ik een Kamerstuk?

Indien u precies weet naar welke vergadering of Kamerstuk u op zoek bent, kunt u gebruik maken van het venster uitgebreid zoeken. Lees meer over het zoeken naar Kamerstukken: informatie vinden met een gerichte zoekvraag

Hoe vind ik de Memorie van Toelichting?

  • Ga naar 'Uitgebreid zoeken'
  • Let goed op dat alle velden leeg zijn voor u begint met zoeken! Druk desnoods voor de zekerheid op de knop 'Wis'
  • Vink bij documenttype alleen Kamerstukken aan
  • Vul zoveel mogelijk velden in bij de extra zoekmogelijkheden om zo uw zoekresultaten te verkleinen
  • Vul bij ondernummer een getal in. Vaak is dit 2 of 3 voor een Memorie van Toelichting
  • Klik op zoek

Lees meer over het zoeken naar de Memorie van Toelichting: informatie vinden met een gerichte zoekvraag

Hoe zoek ik op vergaderdatum?

Indien u precies weet naar welke vergadering u op zoek bent, kunt u gebruik maken van het venster uitgebreid zoeken. Lees meer over het zoeken op vergaderdatum: informatie vinden met een gerichte zoekvraag

Hoe vind ik een spreker?

Indien u precies weet naar welke spreker u op zoek bent, kunt u gebruik maken van het venster uitgebreid zoeken. Lees meer over het zoeken op spreker: informatie vinden met een gerichte zoekvraag

Hoe vind ik een register?

Indien u precies weet naar welk register u op zoek bent, kunt u gebruik maken van het venster uitgebreid zoeken. Lees meer over het zoeken naar registers: informatie vinden met een gerichte zoekvraag

Hoe vind ik een aanhangsel?

Indien u precies weet naar welk aanhangsel u op zoek bent, kunt u gebruik maken van het venster uitgebreid zoeken. Lees meer over het zoeken naar aanhangsels: informatie vinden met een gerichte zoekvraag

Als ik zoek op een trefwoord, ben ik dan zeker van een complete set documenten?

De OCR (Optical Character Recognition), het machineleesbaar maken van de originele tekst, is voor wat betreft de periode 1950 – 1995 erg goed te noemen, maar is niet foutloos. Voor de overige periodes zal het programma meer moeite hebben met het herkennen van letters en is de kans dus groter dat er iets afwijkt. Door de grote hoeveelheid materiaal is ervoor gekozen om de OCR-tekst niet te verbeteren. De kans bestaat dus ook dat een zoekopdracht een bepaald document mist, door een mislezing van de OCR. Zoek daarom altijd op meerdere termen als u zeker wilt zijn van een complete set documenten.

Hoe vind ik in een (groot) document afzonderlijke pagina’s?

Zoek het gewenste document via uitgebreid zoeken. Wanneer u op uw zoekresultaat klikt, kunt u onder het vak “zoek binnen dit resultaat” een paginanummer invullen bij “ga naar pagina”.

Technische vragen

Ik krijg een foutmelding wanneer ik een zoekopdracht invoer. Hoe komt dit?

Wanneer u een foutmelding ziet bij een zoekopdracht kan het liggen aan uw browser. Graag ontvangen wij dan de foutmelding en uw zoekopdracht zodat wij mogelijk de fout op kunnen lossen. Dit kan via het contactformulier.

Tijdens het doorlezen van mijn document ben ik erachter gekomen dat er een aantal pagina’s ontbreken. Hoe komt dit en waar kan deze alsnog vinden?

Gezien de grote hoeveelheid materiaal die verwerkt is zijn alleen kwaliteitscontroles uitgevoerd op steekproeven. Dat betekent dat er af en toe fouten en omissies doorheen zijn geglipt. Een lijst van ontbrekende pagina's en stukken is aangelegd om die te zijner tijd toe te kunnen voegen. Graag horen wij van u welke pagina’s ontbreken uit welk document. Dit kan via het contactformulier.

Waarom komt de tekst uit mijn document niet precies overeen met de tekstvariant van de website?

De OCR (Optical Character Recognition), het machineleesbaar maken van de originele tekst, is voor wat betreft de periode 1950 – 1995 erg goed te noemen, maar is niet foutloos. Voor de overige periodes zal het programma meer moeite hebben met het herkennen van letters en is de kans dus groter dat er iets afwijkt. Door de grote hoeveelheid materiaal is ervoor gekozen om de OCR-tekst niet te verbeteren. De kans bestaat dus ook dat een zoekopdracht een bepaald document mist, door een mislezing van de OCR. Zoek daarom altijd op meerdere termen als u zeker wilt zijn van een complete set documenten.

Ik wil data harvesten van Staten-Generaal Digitaal. Hoe doe ik dit?

Informatie over het harvesten van data van Staten-Generaal Digitaal vindt u op de site van de Koninklijke Bibliotheek.