Erratalijst

Inhoudsopgave

Erratalijst Staten-Generaal Digitaal

Hiernder vindt u de erratalijst van documenten waar fouten bij zijn geconstateerd. Deze fouten zijn bij ons bekend. Als u andere documenten vindt die niet correct zijn, dan kunt u dat aan ons doorgeven via het contactformulier. Dat kan gaan om fouten in de metadata, maar ook om pdf's, ocr of andere scanfouten. We kunnen niet alles repareren of opnieuw inscannen, maar proberen op deze manier een duidelijk beeld te geven over wat wel en niet aanwezig is in Staten-Generaal Digitaal.

Handeling/ Kamerstuk Kamer Kamernr. Ondernr. Jaartal Probleem
Kamerstuk II LXV 55 1847-1848 Pagina's ontbreken in de scan
Handeling I+II 1865-1880 Er zijn maar enkele handelingen te vinden.
Handeling II 1870-1871 In de zitting 1870-1871 lopen de Handelingen Tweede Kamer na 22 december 1870 fout. Er zijn een tiental verslagen gedateerd op 23 december, terwijl dat de Handelingen uit maart 1871 zijn. De Handelingen van 16 maart beginnen halverwege de tekst. Ook ontbreken er Handelingen. In de nummering zit een gat.
Handeling II 1874-1875 Van De Handelingen (2e Kamer)van 22 september 1874 is vindbaar op 22 augustus 1874.
Kamerstuk II 1874-1875 Van De Handeling (2e Kamer) van de vergaderjaren 1872-1873 t/m 1873-1874 worden slechts 12 resultaten gegeven.
Handeling II 1876-1877 Een aantal stukken van dit zittingsjaar zijn weggeschreven onder zittingsjaar 1877-1878
Handeling I 08-2-1908 1907-1908 De kop van de pagina geeft aan 1906, maar de vergadering-titel is daadwerkelijk 1908.Link
Kamerstuk II 5388 1 en 2 1958-1959 Deze stukken ontbreken en zijn op te vragen via het contactforumlier
Handeling II 1959-1960 De handeling van 17 september 1959 bevat enkele paginascans zonder tekst.
Kamerstuk II 11932 nr. 3 1971 Memorie van toelichting van deze datum is te vinden in deze PDF.
Handeling II 1975-1976 De Handelingen van de verenigde vergadering van 16 september 1975 staan dubbel in SGD. Bij  één van de twee handelingen is het verslag van de eerste kamer per ongeluk vast geplakt (blz 5 + 6).
Handeling II 1976-1977 Handeling nr. 19 van dinsdag 9 november 1976 (p. 1029 t/m 1090) bevindt zich niet in SGD. Er is toen wel vergaderd.
Kamerstuk II 15108 1977-1978 Onbrekende nummers van 15108 nummers 1 en 2 niet beschikbaar.
Kamerstuk II 13798 1/5 1981 Nummers 1 t/m 5 ontbreken
Kamerstuk I 18323 13 1984 Kamerstuk staat abusievelijk op 19323 geregistreerd. Dit Kamerstuk is hier te vinden
Handeling OCV/UCV 1986 De Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 van 10 maart 1986 bevat het verslag van twee afzonderlijke OCV's: over euthanasie en (vanaf p. 56) over energiebeleid.
Handeling I 1987-1988 De handelingen van 21 februari 1988 zijn foutief geindexeerd op vergaderjaar 1988-1989
Handeling I 1988-1989 De handelingen van april 1989 hebben een verkeerd jaartal
Handeling II 20663 1 1987-1988 Van kamerstuk 20663 nr. 1 ontbreken pagina's 3 t/m 9
Kamerstuk II 21042 1988-1989, 1991-1992, 1993- 1994 Ondernummers 3 t/m 11 van 21042 ontbreken
Kamerstuk II 21361 1 1989-1990 Staat niet apart in SGD. Zie daarvoor p. 2 van 21360 nr. 4
Kamerstuk II 21112 35 1990-1991 Stuk heeft een pdf dat niet volledig is.
Kamerstuk II 22885 1994-1995 Het kamerstuk 22885 nr. 31 (Brief van 9 november 1994) is onvindbaar.
II Sprekers Mees en J.A. Laan zijn niet als sprekers te vinden