Begrippen

A

Aanhangige wetgeving
Voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.
Aanhangsel
Aanhangsels of Kamervragen zijn schriftelijke vragen van Kamerleden van de Eerste of Tweede Kamer en de bijbehorende antwoorden van de minister of staatssecretaris.
Algemeen overleg
Vergadering van een commissie met een of meer bewindspersonen.
Algemene beraadslaging
Een debat voor alle Tweede Kamerleden toegankelijk, over een wetsvoorstel waarin moties en amendementen kunnen worden ingediend.
Algemene beschouwingen
Jaarlijks debat na Prinsjesdag tussen fractievoorzitters en de minister-president over de plannen voor het nieuwe jaar.
Algemene Commissie
Commissie die een onderwerp behandelt dat de Kamer van groot belang vindt en waarbij meer ministeries betrokken zijn.
Algemene financiële beschouwingen
Jaarlijks debat tussen de Tweede Kamer met de minister van Financiën over de rijksbegroting en de Miljoenennota.
Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB)
Besluit van de regering waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt.
Algemene politieke beschouwingen
Jaarlijks debat met de minister-president over de plannen die de regering op Prinsjesdag heeft gepresenteerd.
Amendement
Voorstel van één of meer Kamerleden om een wetsvoorstel te wijzigen.
Artikelswijze behandeling
Een wetsvoorstel per onderdeel (artikel) bespreken.