Kamerstuk Eerste Kamer 1994-1995 kamerstuknummer 23853 ondernummer 113

Wijziging van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993 (Slotwet; rekening)

Ga naar pagina