Kamerstuk Eerste Kamer 1994-1995 kamerstuknummer 23850 ondernummer 107

Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993 (Slotwet; rekening)

Ga naar pagina