Kamerstuk Eerste Kamer 1994-1995 kamerstuknummer 23841 ondernummer 106

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds Investeringsrekening voor het jaar 1993 (Slotwet; rekening)

Ga naar pagina