Kamerstuk Eerste Kamer 1994-1995 kamerstuknummer 23811 ondernummer 32

Aanvulling van de Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer (Stb. 1993, 218) met een bepaling inzake de onkostenvergoeding van staatsraden in buitengewone dienst met een vaste deeltaak

Ga naar pagina