Kamerstuk Eerste Kamer 1994-1995 kamerstuknummer 23598 ondernummer 24c

Wijziging van onder meer de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 in verband met sociale vernieuwing volwasseneneducatie

Ga naar pagina