Kamerstuk Eerste Kamer 1994-1995 kamerstuknummer 22841 ondernummer 101

Wijziging van artikel 12 van de Wet op de Kanselarijrechten

Ga naar pagina