Handelingen Tweede Kamer 1994-1995 27 oktober 1994

Ga naar pagina


SluitBiografie

M.B. Vos

Marijke Vos (1957) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Zij werkte onder meer als educatief medewerker bij Milieudefensie en als docent milieukunde en was in 1990-1994 voorzitter van GroenLinks. In de Tweede Kamer, waarin zij in 1994 zitting kreeg, hield zij zich onder meer bezig met milieu, buitenlandse zaken, justitie, asielbeleid, landbouw en natuurbehoud. Zette zich in voor het beperken van het gebruik van tropisch hardhout. Trad ook enige tijd op als waarnemend fractievoorzitter. Mevrouw Vos was voorts voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Van april 2006 tot mei 2010 was zij wethouder van Amsterdam.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

W.J. Deetman

Vooraanstaande in Den Haag geboren politicus van CHU-huize. Begon zijn loopbaan bij een protestants-christelijke onderwijsorganisatie. Werd al na vier jaar de CDA-onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer te zijn geweest staatssecretaris van voortgezet onderwijs. Minister van Onderwijs en Wetenschappen in de kabinetten-Lubbers. Had daar de lastige taak omvangrijke bezuinigingen door te voeren en kwam zwaar onder vuur te liggen van studenten en leerkrachten. Bracht de Wet op de studiefinanciering tot stand, waarvan de uitvoering aanvankelijk veel problemen kende. Werd na dit ministerschap 'beloond' met het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Van 1996 tot 2008 burgemeester van Den Haag. Krachtige, pragmatische bestuurder en taai onderhandelaar, die uitstekend zijn stad wist te promoten. Is nu staatsraad.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

S.A.M. Dijksma

Sharon Dijksma (1971) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Zij was eerder Tweede Kamerlid van 17 mei 1994 tot 22 februari 2007. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mevrouw Dijksma was in 1992-1994 voorzitter van de Jonge Socialisten en daarvoor secretaris van die organisatie. Zij studeerde bestuurskunde. In de Kamer houdt zij zich bezig met verkeer en waterstaat en algemeen economisch beleid. In haar eerste periode als Kamerlid maakte zij deel uit van het presidium van de Kamer. Zij was fractiesecretaris en in 2004-2007 vicefractievoorzitter. Bij haar aantreden als Tweede Kamerlid was mevrouw Dijksma het tot dan jongste Kamerlid.

Lees door bij PDC