Kamerstuk Eerste Kamer 1994-1995 kamerstuknummer 23942 ondernummer 119

Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet van 24 december 1993, Stb. 733, in het kader van het belastingplan 1995

Ga naar pagina