Kamerstuk Tweede Kamer 1989-1990 kamerstuknummer 21504 ondernummer 3

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties

Ga naar pagina