Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 12 mei 1987

Ga naar pagina


SluitBiografie

G.B. Nijhuis

VVD-Tweede Kamerlid dat al snel van zich deed spreken door zijn gedegen inbreng in belangrijke debatten. Was onder meer eerste woordvoerder bij de debatten over stelselherziening sociale zekerheid midden jaren tachtig. Behandelde verder dossiers als de WIR en de stelselherziening gezondheidszorg. Was voor hij in de Kamer kwam werkzaam bij het Koninklijk Verbond van Ondernemers, directiesecretaris en provincie-ambtenaar. Aardige, rustige afgevaardigde zonder kapsones. Stapte kort na de verkiezingen van 1989 over naar het bedrijfsleven.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

F. Moor

In de jaren zeventig en tachtig de 'enige' arbeider in de PvdA-fractie. Was voor hij Kamerlid werd namelijk bankwerker in de chemische industrie. Woordvoerder sociale zaken, die met Vermeend een initiatiefwet tot stand bracht om langdurig werklozen aan een baan te helpen. Kwam enkele malen in conflict met de fractieleiding over zijn standpunten en verliet de fractie vanwege de WAO-voorstellen van het derde kabinet-Lubbers. Als Hoek van Hollander enkele jaren lid van de Rotterdamse gemeenteraad. Drukte zich in duidelijke bewoordingen uit. Stapte later over naar de SP.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

L. de Graaf

Christendemocratisch politicus, die 'opgroeide' in de ARJOS en het CNV. Als staatssecretaris van Sociale Zaken in het eerste kabinet-Van Agt herzag hij de kinderbijslagregelingen. In de kabinetten-Lubbers voerde hij, in weerwil van zijn vakbondsverleden, een strak bezuinigingsbeleid, waardoor de sociale zekerheid drastisch werd versoberd. Bracht samen met minister De Koning de stelselherziening sociale zekerheid tot stand. Was twee korte periodes minister. Na zijn aftreden in 1989 voorzitter van de Ziekenfondsraad en van het College van Zorgverzekeraars. Sprak met een opvallend Fries accent.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

H. Eversdijk

Opgewekte, hartelijke Zeeuwse christendemocraat met vele functies in het maatschappelijk leven. Was aanvankelijk leraar aardrijkskunde en maatschappijleer. Kwam als CHU'er in 1977 in de CDA-fractie en werd woordvoerder verkeer en waterstaat en ruimtelijke ordening. Vervolgens fractiesecretaris en vicefractievoorzitter en ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Leidde een onderzoekscommissie naar de visfraudeaffaire. Had tientallen nevenfuncties onder meer in de binnenvaart en de verzekeringsbranche. Was later voorzitter van enkele waterschappen. In de periode 1991-2003 Eerste Kamerlid en onder meer voorzitter van de commissie voor Europese zaken.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

A.Ch. van Es

Strijdbaar en actief Tweede Kamerlid voor de PSP en GroenLinks. Was al op jonge leeftijd Tweede Kamerlid voor de PSP, na eerst fractiemedewerker te zijn geweest. Zette zich in voor rechten van minderjarigen, minderheden en vrouwen. Kwam in 1986 in conflict met fractieleider Van der Spek over de koers van de partij, omdat zij voorstander was van samenwerking met CPN en PPR. Onderbrak, hoewel zij toen het enige PSP-Kamerlid was, haar Kamerlidmaatschap vanwege zwangerschap. Na haar vertrek uit de politiek onder meer werkzaam bij de omroep, directeur van 'De Balie', voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties. Is sinds mei 2010 wethouder van Amsterdam.

Lees door bij PDC