Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 22 september 1983

Ga naar pagina


SluitBiografie

M.J.M. Tripels

Maastrichtenaar die voor de VVD in de Tweede Kamer zat. Advocaat uit een familie van juristen. Was zeer actief in het Maastrichtse verenigingsleven, onder andere als voorzitter van de voetbalclub MVV. Daarnaast bestuurder van de KNVB. Degelijk, maar niet erg op de voorgrond tredend Kamerlid, dat zich vooral met justitiële onderwerpen en milieurecht bezighield. Was tevens voorzitter van de commissie voor de Nationale Ombudsman.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

F. Korthals Altes

Vooraanstaand Rotterdams advocaat met grote staat van dienst in de VVD. Was onder meer geruime tijd secretaris en voorzitter van zijn partij. Probeerde als voorzitter van de VVD tot tweemaal toe tevergeefs het kabinet-Van Agt/Wiegel ten val te brengen, omdat er van het beoogde puinruimen niets terecht kwam. Minister van Justitie in eerste kabinet-Lubbers en tweede kabinet-Lubbers. Vond bij zijn aantreden, dat "oerstaatszaken" niet in gevaar mochten komen. Vergde daarom het uiterste van de rechterlijke macht en de politie, maar verwierf brede steun in het parlement. In 1997 de eerste liberale voorzitter van de Eerste Kamer sinds 1900. Kleine welsprekende heer; volbloed jurist. Toegewijd en krachtdadig bestuurder, die van zijn medewerkers een zelfde houding en loyaliteit verlangde.

Lees door bij PDC