Kamerstuk Tweede Kamer 1956 kamerstuknummer 4403 ondernummer 3

Verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van het aantal leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (artikel 92)

Ga naar pagina