Kamerstuk Eerste Kamer 1952-1953 kamerstuknummer 2800 IX B ondernummer 100a

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1953 (Departement van Verkeer en Waterstaat)

Ga naar pagina