Handelingen Tweede Kamer 1952-1953 15 oktober 1952

Ga naar pagina


SluitBiografie

J.A.W. Burger

Gewiekste PvdA-voorman die in het tijdperk-Drees, maar ook nadien een vooraanstaande politieke rol speelde. Was advocaat in Dordrecht en werd in 1944 als Engelandvaarder opgenomen in het kabinet-Gerbrandy. Een conflict met Gerbrandy over de naoorlogse berechting van 'foute' Nederlanders leidde tot zijn aftreden. In 1945 voor de SDAP lid van het Nood-parlement en vanaf 1952 als fractievoorzitter naast Drees de voornaamste PvdA-politicus. In 1955 en 1956 succesvol informateur. Verliet in 1962 de Tweede Kamer na kritiek op zijn ongepolijste stijl. Werd daarna senator en in 1970 staatsraad. Mede door zijn directe wijze van uitdrukken en doortastende optreden wist hij in 1973 een wig te drijven in het confessionele kamp en werd hij de architect van het kabinet-Den Uyl. Was behalve PvdA-voorman ook voorzitter van de VARA.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

H. Gortzak

Amsterdamse timmerman, die vanaf 1946 één van de voornaamste communistische leiders was. Was tijdens de bezetting actief in het verzet. Voorzitter van de CPN-fracties in Tweede Kamer en gemeenteraad van Amsterdam. Als Kamerlid een fel debater, die het de Kamervoorzitter vaak lastig maakte. Verliet in 1958 na een conflict met Paul de Groot over de positie van de EVC samen met Wagenaar en twee anderen de communistische fractie en deed zonder succes mee aan de Kamerverkiezingen van 1959. Nadien lid van de PSP, voor welke partij hij - tot onvrede van de CPN - vanaf 1969 nog twee jaar Kamerlid was. Vader van Wouter Gortzak, het latere PvdA-Kamerlid.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

J. Haken

Oost-Groningse onderwijzer die zich aansloot bij het communistische verzet en daarin een moedige rol speelde. Na de oorlog tot zijn vroegtijdige dood een vooraanstaand lid van de CPN-Tweede Kamerfractie en daarvan onder meer landbouw-woordvoerder. Voorzitter Kortenhorst noemde hem in zijn herdenkingsrede een goed en hartelijk mens, die hij ondanks grote politieke tegenstellingen niet als een persoonlijke vijand had beschouwd, net zomin als dat andersom het geval was geweest.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

L.G. Kortenhorst

Katholieke Tweede Kamervoorzitter, die dat ambt vijftien jaar bekleedde. Was advocaat in Amsterdam en secretaris van katholieke werkgeversorganisatie en behoorde tot de vooraanstaande leden van de RKSP- en KVP-fracties. Verdedigde als advocaat het 'foute' dagblad 'De Telegraaf' en Pieter Menten. Was ook actief als schrijver en politiek commentator van 'de Volkskrant'. Tijdens zijn voorzitterschap werd onder meer de werkwijze van de Kamer gemoderniseerd. Was voorstander van levendige debatten. Kwam in december 1958 in conflict met de PvdA-fractie toen hij tegen de zin van de regering afhandeling van een wetsvoorstel doorzette. Zijn charme zorgde er overigens voor dat die 'aanvaring' niet de persoonlijke verhoudingen verstoorde.

Lees door bij PDC