Handelingen Eerste Kamer 1946-1947 26 juni 1947

Ga naar pagina


SluitBiografie

R. Kranenburg

Staatsrechtgeleerde met groot gezag, die, hoewel hij meer wetenschapper dan politicus was, een voorname rol in de VDB speelde onder andere als senator en partijvoorzitter. Zoon van een tabaksfabrikant en aanvankelijk rechter. Werd in 1914 hoogleraar, eerst in Amsterdam en daarna in Leiden. Schreef handboeken over het staats- en administratief recht. Als lid van de nieuw gevormde PvdA volgde hij in 1946 De Vos van Steenwijk op als Eerste Kamervoorzitter. Leidde in 1948 de inhuldigingsplechtigheid van koningin Juliana in de Nieuwe Kerk. Werd in 1951 lid van de Raad van State.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

R. Pollema

Vooraanstaand en invloedrijk CHU-politicus, met name in Friesland. Die invloed had hij vooral te danken aan zijn journalistieke werk. Advocaat in Leeuwarden. Lange tijd senator (1928-1965). Was door een verkeersongeluk in zijn jeugd gehandicapt aan zijn handen en werd altijd vergezeld door zijn echtgenote die als zijn secretaresse optrad. Zoon van een antirevolutionair Tweede Kamerlid. Had een afkeer van fractiedwang en was voorstander van een nationaal kabinet. Veroorloofde zich in debatten regelmatig grapjes en naar hem werd als regel met plezier geluisterd.

Lees door bij PDC