Handelingen Eerste Kamer 1896-1897 30 april 1897

Ga naar pagina


SluitBiografie

A. van Naamen van Eemnes

Conservatief-liberale politicus in de tweede helft van de negentiende eeuw. Echte 'middenman', die vooral vanwege de onderwijspolitiek in het liberale kamp kwam. Aanvankelijk advocaat in Zwolle en later tevens schoolopziener in de arrondissementen Ommen en Kampen. In november 1866 werd hij door het district Zwolle tot Tweede Kamerlid gekozen. Nadat hij in 1879 zijn zetel had verloren aan een antirevolutionair werd hij gedeputeerde en daarna Eerste Kamerlid. Ruim twaalf jaar Senaatsvoorzitter. Actief als investeerder in landbouwkundige en handelsondernemingen. Ondanks zijn grote vermogen leefde hij eenvoudig en stond hij in hoog aanzien bij de Zwollenaren. Voorzichtig, scherpzinnig en onafhankelijk politicus. Sprak vrij gemakkelijk maar met een zachte stem.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

E.N. Rahusen

Vooraanstaande Amsterdamse advocaat uit een van oorsprong Duits handelsgeslacht, die negentien jaar Eerste Kamerlid was. Bekwame, welsprekende woordvoerder van de Amsterdamse belangen en een actief Eerste Kamerlid. Vervulde diverse commissariaten en maatschappelijke functies, onder andere op visserijgebied.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

J.H. Bergsma

Gematigd liberale minister van Koloniën in het kabinet-Röell. Doorliep een ambtelijke en rechterlijke loopbaan in Nederlands-Indië. Liet als minister geen grootse indruk achter; was meer ambtenaar dan bestuurder. Vrij kleurloos en conservatief.

Lees door bij PDC