Kamerstuk Tweede Kamer 1894-1895 kamerstuknummer 200 ondernummer 2

Regeling van het kiesrecht en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ga naar pagina