Kamerstuk Tweede Kamer 1881-1882 kamerstuknummer 127 ondernummer 4

Wijziging der wetten van 9 April 1877 en van 6 Mei 1878 enz. (arrondissements-regtbank Haarlem)

Ga naar pagina