Kamerstuk Tweede Kamer 1855-1856 kamerstuknummer LII ondernummer 9

Herziening der Tabel, regelende de verdeeling des Rijks in kiesdistricten en wijziging van eenige bepalingen der Kieswet

Ga naar pagina