Kamerstuk Tweede Kamer 1815-1816 kamerstuknummer XXI ondernummer 2 A

Begrooting van 's Rijks uitgaven over den jare 1816, en regeling der wijze tot verzekering der inkomsten

Ga naar pagina