Handelingen Tweede Kamer 1992-1993 05 november 1992

Ga naar pagina


SluitBiografie

W.J. Willems

Brabantse welzijnswerker, die een generalist in de politiek werd. Zeer actief Tweede Kamerlid voor de PSP en later GroenLinks. Hij kwam in de Kamer elf jaar nadat zijn vader - de bekende katholieke doorbraak-socialist Joan Willems - deze had verlaten om gedeputeerde in Brabant te worden. De jonge Willems drukte ook daar vaders voetstappen, want werd in 1987 lid van Provinciale Staten. Twee jaar later keerde hij in de Kamer terug. Diende in 1993 een Kamerbreed gesteunde motie in waarin werd bepleit burgers in een vroegtijdig stadium te betrekken bij vorming van beleid. Sinds april 2006 wethouder van Breda.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

C.I. Dales

Onconventionele PvdA-politica, die door zichzelf te blijven allengs populairder werd. Begon haar loopbaan bij het christelijke vormingsinstituut 'Kerk en Wereld' en was later directeur van de sociale dienst in Rotterdam. Als staatssecretaris onder Den Uyl medeverantwoordelijk voor fel bekritiseerde plannen om te snoeien op de Ziektewet. Na een periode als Tweede Kamerlid werd zij burgemeester van Nijmegen. In 1989-1994 minister van Binnenlandse Zaken. In die functie zette zij in op een beleid van 'sociale vernieuwing', en bracht zij samen met Hirsch Ballin een nieuwe Politiewet en antidiscriminatiewetgeving tot stand. Doortastend bestuurder op hoofdlijnen. Had daardoor soms een wat moeizame relatie met het parlement, omdat zij niet altijd wenste in te gaan op detailkritiek. De Nijmegenaren gaven haar de koosnaam 'Ma Flodder'.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

H. Koetje

Bestuurskundige van antirevolutionaire huize die als CDA-Tweede Kamerlid een breed scala aan onderwerpen in zijn takenpakket had. Voerde onder meer het woord over bestuurlijke aangelegenheden, media, minderheden, volkshuisvesting en welzijn. Voor hij Kamerlid werd wetenschapper en ambtenaar op Binnenlandse Zaken. Had ook buiten de politiek een brede belangstelling (van fotografie tot popmuziek). Na zijn Kamerlidmaatschap onder meer lid en voorzitter van het College van Commissarissen voor de Media en burgemeester in Twente. Was in 2009-2010 burgemeester van Hoogeveen.

Lees door bij PDC