Handelingen Tweede Kamer 1992-1993 04 november 1992

Ga naar pagina


SluitBiografie

P.R.H.M. van der Linden

René van der Linden (1943) is sinds juni 1999 Eerste Kamerlid voor het CDA. Van 6 oktober 2009 tot 28 juni 2011 was hij voorzitter van de Eerste Kamer. De heer Van der Linden begon zijn loopbaan als ambtenaar in Brussel en was in 1977-1986 en 1988-1998 Tweede Kamerlid. In het tweede kabinet-Lubbers was hij twee jaar staatssecretaris voor Europese Zaken. Ook in beide Kamers hield hij zich veelal met Europese aangelegenheden bezig en daarnaast was hij woordvoerder landbouw. In de periode 2005-2009 was hij voorzitter van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

D. Eisma

Socioloog die diverse functies in D66 bekleedde. Na wetenschapper te zijn geweest in 1971 Eerste Kamerlid (en later fractievoorzitter) en een jaar later tevens Europarlementariër. Nadien ambtenaar op het gebied van welzijn en sport. In 1986 teruggekeerd in de Haagse politiek als Tweede Kamerlid. Rustige, bekwame woordvoerder buitenlandse zaken, defensie en verkeer en waterstaat. In 1994 weer lid Europees Parlement en na zijn vertrek daar vanaf 1999 voorzitter van de Waddenvereniging.

Lees door bij PDC