Kamerstuk Eerste Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 21551 ondernummer 341 Herdruk

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van informatietechniek (Wet computercriminaliteit)

Ga naar pagina