Handelingen Tweede Kamer 1873-1874 23 september 1873

Ga naar pagina


SluitBiografie

J.W. van Loon

Amsterdamse advocaat. Réveil-man en medestander van Groen van Prinsterer die het district Amersfoort vertegenwoordigde. Was actief bij het bevorderen van de Gereformeerde zending. Beminnelijk Kamerlid dat over uiteenlopende onderwerpen het woord voerde.

Lees door bij PDC