Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22647 ondernummer 5

Goedkeuring van het op 7 februari 1992 te Maastricht tot stand gekomen Verdrag betreffende de Europese Unie met Protocollen, een overeenkomst betreffende de sociale politiek tussen de Lid-Staten van de EG, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, en verklaringen

Ga naar pagina