Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22647 ondernummer 2

Goedkeuring van het op 7 februari 1992 te Maastricht tot stand gekomen Verdrag betreffende de Europese Unie met Protocollen, een overeenkomst betreffende de sociale politiek tussen de Lidstaten van de EG, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, en verklaringen

Ga naar pagina