Kamerstuk Tweede Kamer 1989-1990 kamerstuknummer 21345 ondernummer 3

Aanvulling van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven en andere wetten met voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van strafbare feiten

Ga naar pagina