Kamerstuk Tweede Kamer 1988-1989 kamerstuknummer 20842 ondernummer 9

Aanpassing van het Wetboek van Koophandel aan de EEG-richtlijn betreffende zelfstandige handelsagenten, van 18 december 1986 (PbEG L 382/17 (Herziening van de bepalingen inzake de agentuurovereenkomst)

Ga naar pagina