Kamerstuk Eerste Kamer 1988-1989 kamerstuknummer 20595 ondernummer 131

Herziening van de belastingheffing naar aanleiding van de voorstellen van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting (Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting)

Ga naar pagina