Kamerstuk Eerste Kamer 1983-1984 kamerstuknummer 18121 ondernummer 55

Wijziging van de indeling in tariefgroepen in de inkomsten- en de loonbelasting en wijziging van de inkomenstoerekening voor gehuwde belastingplichtigen in de inkomstenbelasting alsmede aanpassing van een aantal andere wetten

Ga naar pagina