Kamerstuk Eerste Kamer 1978-1979 kamerstuknummer 15418 ondernummer 73

Wijziging van de Huurwet, van de Wet van 26 maart 1975, Stb. 128, van de Wet jaarlijkse huurverhogingen, van de Woningwet en van de Huurprijzenwet woonruimte

Ga naar pagina