Kamerstuk Eerste Kamer 1976-1977 kamerstuknummer 14266 ondernummer 73a

Wijziging van de Wet van 16 juli 1958, Stb. 352, tot nadere regeling van de wettelijke tijd

Ga naar pagina