Kamerstuk Tweede Kamer 1922-1923 kamerstuknummer 261 ondernummer 5

Wijziging, aanvulling en verhooging van het IIIde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1921

Ga naar pagina