Handelingen Tweede Kamer 1916-1917 16 november 1916

Ga naar pagina


SluitBiografie

J.R. Snoeck Henkemans

Ambitieuze Haagse wijnkoper die tot de vooraanstaande Tweede Kamerleden van de CHU behoorde. Speelde als waarnemend fractievoorzitter een belangrijke rol bij de val van het eerste kabinet-Colijn toen de CHU uit anti-Roomse overwegingen steun gaf aan het SGP-amendement over het schrappen van gelden voor het gezantschap bij de Paus. Was tevens wethouder in Den Haag. Blijmoedig man, populair in eigen kring. Kende de eigen achterban door zijn vele contacten in het land goed. Op sociaal gebied vooruitstrevender dan veel van zijn partijgenoten.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

H. Goeman Borgesius

Vooraanstaand liberaal politicus, met grote politieke talenten. Pragmatisch ingesteld en gematigd vooruitstrevend. Was onderwijzer en hoofdredacteur van dagblad 'Het Vaderland'. Vervolgens veertig jaar Tweede Kamerlid, waarvan vier jaar Kamervoorzitter. Gaf als Kamerlid de aanzet tot de arbeidsenquête van 1886. Leidde na 1893 de fractie van de vooruitstrevende liberalen in de Tweede Kamer. Als minister van Binnenlandse Zaken bracht hij o.a. de Woningwet en de Gezondheidswet tot stand. Formeerde in 1905 het kabinet-De Meester, maar nam daarin zelf geen zitting. Als Kamervoorzitter vermaard vanwege zijn versprekingen ('Curiname en Suraçau'). Hield als Kamerlid goed doorwrochte betogen, die meestal met veel belangstelling werden beluisterd, hoewel ze eentonig werden uitgesproken.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

C. van der Voort van Zijp

Lange, statige hervormde predikant die vrij onverwacht in 1913 de leiding van de ARP-fractie kreeg. Had in die functie niet veel gezag en werd in 1919 dan ook vervangen door Rutgers. Voor alles 'marineman', die met liefde over onze vloot sprak en thuis een met marineplaten versierde kamer had. Werd later burgemeester van de Utrechtse plattelandsgemeente Maartensdijk. Kwam in de jaren '30 in rechts-nationalistisch vaarwater terecht.

Lees door bij PDC