Kamerstuk Tweede Kamer 1894-1895 kamerstuknummer 114 ondernummer 1

Motie van orde van den heer BEELAERTS VAN BLOKLAND c. s., betreffende eenheid van tijdrekening

Ga naar pagina