S. P. Somohardjo R. Amat 0. R. Rodgers F. M. Derby J. H. Adhin Dhr. v. Eer, gevolmachtigd minister van Suriname

Verslag van een plenair debat in de Eerste Kamer met een delegatie uit Suriname, over de beëindiging met de statutaire band met Surïname, gehouden op 27 en 28 oktober 1975. Gesproken hebben: R. B. R. Nooitmeer J. Gadden M. T. J. Bean J. Lachmon M. S. A. Nurmohamed 0. R. Rodgers L. Mungra J. H. Adhin S. R Somohardjo E. L. A. Wijntuin F. M. Derby R. Amat Dhr. v. Eer, gevolmachtigd minister van Suriname

Verslag van de bespreking, welke werd gevoerd door leden van de beide Kamers der Staten-Generaal met een delegatie uit de Staten van de Nederlandse Antillen, gehouden op 9 september 1976. Behandelde onderwerpen: Ontwikkelingshulp-economische ontwikkeling. Gesproken hebben: 0. Croes, PPA R. Elhage, Onafhankelijk F. D. Figaroa, MEP Ch. L R. Ellis, PPB A. R. Winklaar, NVP-U R J. Pijpers, PSD S. G. M. Rozendal, DP Curagao A. G. S. Schoop, NVP-U A. F. Nita, FOL

Verslag van de bespreking, welke werd gevoerd door leden van de beide Kamers der Staten-Generaal met een delegatie uit de Staten van de Nederlandse Antillen, gehouden op 13 september 1976. Behandelde onderwerpen: Sociale, culturele en educatieve sector. Gesproken hebben: R. Elhage, Onafhankelijk 0. Croes, PPA F. D. Figaroa, MEP V. N. Miguel, FOL Ch. L R. Ellis, PPB A. G. S. Schoop, NVPU F. J. Pijpers, PSD

S. G. M. Rozendal, DP Curagao A. F. Nita, FOL

Verslag van de bespreking, welke werd gevoerd door leden van de beide Kamers der Staten-Generaal met een delegatie uit de Staten van de Nederlandse Antillen, gehouden op 20 september 1976. Behandelde onderwerpen: Staatkundige onderwerpen: o.a. toekomstige staatkundige ontwikke-ling. Gesproken hebben: A. C. Wathey, DP Bovenwinden Ch. L R. Ellis, PPB R. Elhage, Onafhankelijk F. D. Figaroa, MEP V. N. Miquel, FOL A. R. Winklaar, NVP-U 0. Croes, PPA F. J. Pijpers, PSD S. G. M. Rozendal, DP Curagao A. G. S. Schoop, NVP-U A. F. Nita, FOL

Verslag van een topoverleg tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en de Eilanden van de Nederlandse Antillen met vertegenwoordigers van de Eilandsraden van Curagao, Bonaire en de Bovenwindse Eilanden, gehouden op 28 oktober 1981. Behandelde onderwerpen: De verdere ontwikkeling van de toekomstige verhoudingen met de Antillen. Gesproken hebben: Dhr. Rozendal, Curagao Dhr. Godett, Curagao Dhr. Chance, St. Maarten Dhr. Ellis, Bonaire Dhr. Berkel, St. Eustatius Dhr. Johnson, Saba Dhr. James, St. Maarten Dhr. Christiaan, Bonaire

Verslag van een topoverleg tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en de Eilanden van de Nederlandse Antillen met een regeringsdelegatie van de Nederlandse Antillen o.l.v. Minister-President Martina, gehou-den op 3 november 1981. Behandelde onderwerpen: Het memorandum van de regering van de Nederlandse Antillen. Gesproken hebben: Dhr. Martina, minister-president Dhr. Chance, St. Maarten Dhr. Hernandez, vice-minister-president

Verslag van een bijeenkomst over het parlementair contactplan

Nederland-Nederlandse Antillen met een delegatie uit de Staten van de Nederlandse Antillen, gehouden van 6-16 juni 1983. Behandelde onderwerpen: a. contactplan Nederland-Neder-landse Antillen b. staatkundige ontwikkeling van de Nederlandse Antillen c. financieel-economische ontwikke-ling en ontwikkelingssamenwerking d. sociaal-culturele en educatieve problematiek. Gesproken hebben: F. A. Elstak, MAN F. v. Putten, MEP R. F. McWilliam, NVP B. J. M. Nisbet, PPA H. S. Wout, UPB A. C. Wathey, DP Bovenwinden J. A. O. Bikker, DP R. Lopez-Henriquez, AVP

Verslag van een plenair debat in de Tweede Kamer met een delegatie uit de Nederlandse Antillen, over de losmaking van Aruba uit het Staatsverband van de Nederlandse Antillen, gehouden op 3 juni 1985. Gesproken hebben: G. T. Hernandez, DP H. Croes, MEP F. E. Rozendal, DP E. F. Mansur, MEP N. Oduber, MEP J. v.d. Kuyp, MEP R. E. Markes, Onafhankelijk Curacao G. F. Croes, MEP J. A. 0. Bikker, DP A. G. Croes, AVP H. M. Thomas, gedeputeerde Curagao M. J. d'Castro, MAN B. J. M. Nisbet, PPA V. N. Miguel, Onafhankelijk Curagao G. R Trinidad, MEP R. F. McWilliam, PNP R. Lopez Henriquez, Onafhankelijk Aruba

Verslag van een plenair debat in de Tweede Kamer met een delegatie uit de Nederlandse Antillen, over de wijziging van de rijkswet van 28 oktober 1964 houdende belasting-regeling voor het Koninkrijk, i.v.m .de invoering van een belastingheffing van dividenden in deelnemings-verhoudingen, de verruiming van de uitwisseling van inlichtingen alsmede enkele andere aanpassingen, gehouden op 4 juni 1985. Gesproken hebben: R. E. Markes, Onafhankelijk Curapao R. F. McWilliam, PNP M. J. d'Castro, MAN

Tweede Kamer

Noten

15 december 1994 TK36

36-2565