22ste vergadering

Donderdag 12 november 1992

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 136 leden, te weten:

Aarts, Achttienribbe-Buijs, Akkerman, Apostolou, Beckers-de Bruijn, Beijlen-Geerts, Beinema, J.H. van den Berg, J.T. van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Blauw, Bolkestein, Brinkman, Brouwer, V.A.M. van der Burg, Buurmeijer, Van de Camp, Castricum, De Cloe, Deetman, Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel, Eisma, Eisses-Timmerman, Van Erp, Esselink, Feenstra, Franssen, Frinking, Frissen, Van Gelder, Gerritse, Ginjaar-Maas, De Graaf, Groenman, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van Heemst, Van der Heijden, Hermes, Hillen, Van der Hoeven, Van Hoof, De Hoop Scheffer, Huibers, Huys, Van lersel, Janmaat, Janmaat-Abee, A. de Jong, G. de Jong, M.D.Th.M. de Jong, Jorritsma-Lebbink, Jurgens, Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten, Koetje, Koffeman, Kohnstamm, De Kok, De Korte, Korthals, Krajenbrink, Laning-Boersema, Lankhorst, Lansink, Leerling, Leers, Van Leijen-horst, Leijnse, Lilipaly, Van der Linden, Linschoten, Lonink, Mateman, Melkert, Middel, E. van Middelkoop, Van Mierlo, Mulder-van Dam, Netelenbos, Niessen, Nijland, Van Noord, Nuis, Van Otterloo, Paulis, Van der Ploeg-Posthumus, De Pree, Quint-Maagdenberg, Ramlal, Reitsma, Rempt-Halmmans de Jongh, Van Rey, Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van Pelt, Rosenmöller, Ruigrok-Verreijt, Schimmel, Schoots, Schutte, Sipkes, Smits, Spieker,

Stemerdink, Swildens-Rozendaal, Tegelaar-Boonacker, E.G. Terpstra, G.H. Terpstra, Tommel, Tuinstra, Van der Vaart, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Vermeend, Versnel-Schmitz, Verspaget, Vliegenthart, Van der Vlies, Van Vlijmen, Vreug-denhil, Vriens-Auerbach, Weisglas, Wiebenga, Willems, Witteveen-Hevinga, Wolffensperger, Wolters, Wöltgens, Ybema, Van Zijl en Zijlstra,

en de heren Lubbers, minister-president, minister van Algemene Zaken, Kok, vice-minister-president, minister van Financiën, Van den Broek, minister van Buitenlandse Zaken, De Vries, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Dankert, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Verspaget, wegens bezigheden elders, alleen voor de ochtend-en middagvergadering;

Achttienribbe-Buijs, Apostolou, Beijlen-Geerts, A. de Jong, Leijnse, Lonink, Middel, Niessen, Ruigrok-Verreijt, Van Rijn-Vellekoop, Swildens-Rozendaal en Vos, wegens bezigheden elders, alleen voor de avondvergadering.

Deze berichten worden voor kennis-geving aangenomen.

De voorzitter: Er is een punt van orde. In verband met het akkoord dat bereikt is met de sociale partners, heeft de minister van Sociale Zaken mij meegedeeld, dat de Kamer hierover schriftelijk geïnformeerd wordt tussen nu en over een half uur. Vervolgens moet die brief gelezen worden. Ik heb begrepen dat de brief dermate helder en compact geformuleerd is, dat men niet veel minuten nodig heeft om de inhoud tot zich te nemen. Maar goed, ik kan mij indenken dat de inhoud misschien ook besproken moet worden. Wij kunnen nu weliswaar alvast aan het debat beginnen, maar dan wordt het een wat rafelig debat. Het lijkt mij dan ook verstandig om met de beraadslagingen om elf uur te beginnen. U kunt dan kennis nemen van de brief. Ik doe dit voorstel, omdat mij van meer kanten een verzoek dienaangaande bereikt heeft.

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.

De vergadering wordt van 10.17 uur tot 11.00 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van: -het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen en enkele andere wetten (aanpassing aan de voltooiing van de interne markt) (22721)

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Tweede Kamer

Leden

12 november 1992 TK22

22-1573