18de vergadering

Woensdag 4 november 1992

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 121 leden, te weten:

Aarts, Achttienribbe-Buijs, Akkerman, Apostolou, Beckers-de Bruijn, Beijlen-Geerts, Beinema, Biesheuvel, Blaauw, Blauw, Bolkestein, Brinkman, Brouwer, V.A.M. van der Burg, Buurmeijer, Castricum, De Cloe, Dees, Deetman, Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel, Eisma, Eisses-Timmerman, Van Erp, Esselink, Feenstra, Franssen, Frinking, Van Gelder, Van Gijzel, De Graaf, Groenman, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van der Heijden, Hillen, Van der Hoeven, Van Hoof, De Hoop Scheffer, Van Houwe-lingen, Huibers, Huys, Van lersel, Janmaat, A. de Jong, G. de Jong, M.D.Th.M. de Jong, Jorritsma-Lebbink, Jurgens, Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten, Koetje, Koffeman, Kohnstamm, De Kok, De Korte, Korthals, Laning-Boersema, Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, Leerling, Leers, Van Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly, Van der Linden, Linschoten, Lonink, Mateman, Melkert, Middel, E. van Middelkoop, R.M. van Middelkoop, Van Mierlo, Mulder-van Dam, Netelenbos, Niessen, Nijland, Van Noord, Paulis, Van der Ploeg-Posthumus, De Pree, Quint-Maagdenberg, Ramlal, Reitsma, Rempt-Halmmans de Jongh, Van Rey, Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van Pelt, Rosenmöller, Ruigrok-Verreijt, Schimmel, Schoots, Schutte, Sipkes, Smits, Soutendijk-van Appeldoorn, Tegelaar-Boonacker, E.G. Terpstra, Tommel, Tuinstra, Van der Vaart,

Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Vermeend, Verspaget, Vliegenthart, Van der Vlies, Vreugdenhil, Weisglas, Wiebenga, Willems, Witteveen-Hevinga, Wolters, Wöltgens, Ybema, Van Zijl en Zijlstra,

en de heren Lubbers, minister-president, ministervan Algemene Zaken, Van den Broek. minister van Buitenlandse Zaken, Kok, vice-minister-president, minister van Financiën, Andriessen, minister van Economische Zaken, Dankert, staatssecretaris van Buiten-landse Zaken, en mevrouw Van Rooy, staatssecretaris van Econo-mische Zaken.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

J.T. van den Berg, wegens dankdag voor het gewas en arbeid;

Van der Vlies, wegens dankdag voor het gewas en arbeid, alleen voor de ochtendvergadering;

Van Rey, wegens bezigheden elders, alleen voor de ochtendvergadering;

Schoots, wegens bezigheden elders, alleen voor de ochtend-en avondver-gadering;

De Cloe, Feenstra, Quint-Maagdenberg en Ruigrok-Verreijt, wegens bezigheden elders, alleen voor de avondvergadering;

J.H. van den Berg, wegens bezig-heden elders, de gehele dag;

Stemerdink en Stoffelen, wegens verblijf buitenslands, ook morgen.

Deze berichten worden voor kennis-geving aangenomen

G

De voorzitter: Alvorens verder te gaan met de eerste termijn van de Kamer inzake Maastricht, richt ik mij tot de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken persoonlijk. Ik doe dit, op zijn verzoek, mede namens de voorzitter van de Eerste Kamer. Ook dat is een staatsrechtelijk novum. Vandaag bekleedt u beiden tien jaar zonder onderbrekingen het ambt van minister-president respectievelijk van minister van Buitenlandse Zaken. Dit feit kan vanuit een parlementaire gezichtshoek worden bezien. In de bewoordingen van het klassieke voorlopig verslag zou vastgesteld kunnen worden dat sommige leden hierop hebben gehoopt, andere leden hierop hadden gehoopt, weer andere leden hierop al werkendeweg zijn gaan hopen, terwijl er ten slotte ook leden zijn die ter zake geen bijzondere opvatting hebben. Kortom, er was steeds een meerderheid in ieder van de Kamers die bereid was, politiek u beiden steun en vertrouwen te geven, terwijl de Kamers als zodanig steeds bereid waren, u te bevragen en met u te debatteren. Deze benadering heeft een spiegelbeeld. Men kan ook zeggen dat u erin bent geslaagd, tien jaar

Tweede Kamer

Leden

4 november 1992 TK 18

18-1221