17de vergadering

Dinsdag 3 november 1992

Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 142 leden, te weten:

Aarts, Achttienribbe-Buijs, Akkerman, Apostolou, Beckers-de Bruijn, Beijlen-Geerts, Beinema, J.H. van den Berg, J.T. van den Berg, Biesheuvel, Blaauw, Blauw, Boers-Wijnberg, Bolkestein, Brinkman, Brouwer, M.M. van der Burg, V.A.M. van der Burg, Buurmeijer, Castricum, De Cloe, Dees, Deetman, Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel, Eisma, Eisses-Timmerman, Van Erp, Esselink, Feenstra, Franssen, Frinking, Frissen, Van Gelder, Gerritse, Van Gijzel, Ginjaar-Maas, De Graaf, Groenman, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van Heemst, Van der Heijden, Hermes, Hillen, Van der Hoeven, Van Hoof, De Hoop Scheffer, Van Houwe-lingen, Huibers, Huys, Van lersel, Janmaat, Janmaat-Abee, A. de Jong, G. de Jong, M.D.Th.M. de Jong, Jorritsma-Lebbink, Jurgens, Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten, Koetje, Koffeman, Kohnstamm, De Kok, De Korte, Korthals, Krajenbrink, Laning-Boersema, Lankhorst, Lauxtermann, Leerling, Leers, Van Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly, Van der Linden, Linschoten, Lonink, Mateman, Melkert, Middel, E. van Middelkoop, R.M. van Middelkoop, Van Mierlo, Mulder-van Dam, Netelenbos, Niessen, Nijland, Van Noord, Nuis, Van Otterloo, Paulis, Van der Ploeg-Posthumus, De Pree, Quint-Maagdenberg, Ramlal, Reitsma, Rempt-Halmmans de Jongh, Van Rey, Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van Pelt, Rosenmöller, Ruigrok-Verreijt, Schimmel, Schoots,

Schutte, Sipkes, Smits, Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker, Stemerdink, Stoffelen, Swildens-Rozendaal, Tegelaar-Boonacker, E.G. Terpstra, G.H. Terpstra, Tommel, Tuinstra, Van der Vaart, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Vermeend, Versnel-Schmitz, Verspaget, Vliegenthart, Van der Vlies, Vos, Vreugdenhil, Vriens-Auerbach, Weisglas, Wiebenga, Willems, Witteveen-Hevinga, Wolffensperger, Wolters, Wöltgens, Ybema, Van Zijl en Zijlstra,

en de heren Lubbers, minister-president, minister van Algemene Zaken, Van den Broek, minister van Buitenlandse Zaken, Kok, vice-minister-president, ministervan Financiën, mevrouw Maij-Weggen, minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw De Graaff-Nauta, staatssecretaris van Binnen-landse Zaken, de heren Dankert, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, en Van Amelsvoort, staatsse-cretaris van Financiën.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Lansink, wegens bezigheden elders, de gehele dag;

Achttienribbe-Buijs en Schimmel, wegens bezigheden elders, alleen voor de middagvergadering;

Van Gijzel, wegens bezigheden elders, alleen voor de avondverga-dering;

Van Nieuwenhoven en Van Traa, wegens verblijf buitenslands, de gehele week;

Scheltema-de Nie, wegens verblijf buitenslands, de komende drie weken;

Van de Camp, wegens verblijf buitenslands, de gehele week;

Ockels, wegens ziekte, de gehele week.

Deze berichten worden voor kennis-geving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst, die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter Ik deel de Kamer mede, dat zij er rekening mee moet houden dat zowel vanavond, morgenavond als donderdagavond, mogelijk na 23.00 uur wordt doorvergaderd. Het woord is aan de heer Wiebenga.

De heer Wiebenga (VVD): Voorzitter! Afgelopen vrijdag is een rapport van de gemeente Den Haag verschenen over de positie van illegale vreemdelingen in Den Haag.

Tweede Kamer

Leden

3 november 1992 TK 17

17-1149