Handelingen Eerste Kamer 1907-1908 08 februari 1906

Ga naar pagina


SluitBiografie

F.J.M.A. Reekers

Amsterdamse katholieke politicus, die veertig jaar volksvertegenwoordiger was. In 1878 via het nieuwe district Haarlemmermeer tot Tweede Kamerlid gekozen. Ontpopte zich als belangenbehartiger van de vissers. Bracht na twee vergeefse pogingen in 1890 een initiatiefwet tot stand over het gebruik van grotere netten bij de visserij op de Zuiderzee. Behoorde tot de meer democratisch gezinde katholieke afgevaardigden en koos vaak de zijde van Schaepman. Voorstander van persoonlijke dienstplicht. Verloor in 1894 als anti-Takkiaan zijn zetel. Werd twee jaar later voor Gelderland Eerste Kamerlid.

Lees door bij PDC