Handelingen Tweede Kamer 1992-1993 03 november 1992

Ga naar pagina


SluitBiografie

P. Rosenmöller

Dynamische, goedgebekte politiek leider van GroenLinks. Afkomstig uit een welgesteld ondernemersgezin. Werd na een niet-voltooide studie sociologie vakbondsleider in de Rotterdamse haven en kreeg landelijke bekendheid. Kwam in 1989 als 'rechtstreeks' Groenlinks-lid in de Tweede Kamer. Al snel een gewaardeerd debater. Dong in 1993 tevergeefs met Leoni Sipkes naar het lijsttrekkerschap, maar werd na de verkiezingen van 1994 alsnog politiek leider. Voerde krachtig oppositie tegen 'paars', maar was er tegelijkertijd op uit zijn partij programmatisch geschikt te maken als mogelijk regeringspartner. Na de moord op Fortuyn, die hij goed tegenspel had geboden, kregen hij en zijn gezin te maken met bedreigingen. Stapte voor de verkiezingen van 2003 vrij onverwacht uit de politiek. Is nu programmamaker bij de IKON. Had als Kamerlid veel belangstelling voor het wel en wee van de Antillen.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

H. van den Broek

Juridisch geschoolde CDA-politicus, die lange tijd minister van Buitenlandse Zaken was. Begon zijn loopbaan als advocaat in Rotterdam en was later werkzaam bij Enka in Arnhem. Justitie-woordvoerder van de KVP en het CDA in de Tweede Kamer. Werd in 1982, na één jaar staatssecretaris te zijn geweest, minister. Gold als een overtuigd aanhanger van de Atlantische samenwerking en verdedigde van harte het NAVO-besluit om kruisraketten te plaatsen in Nederland. Dreigde met name op Europees gebied soms overvleugeld te worden door de premier. Was enige tijd 'kroonprins' bij het CDA. Na zijn ministerschap Europees Commissaris voor buitenlandse betrekkingen. Geen voorstander van een moraliserende buitenlandse politiek. Kwam vaak nogal zelfstandig tot zijn beleidskeuzes.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

G. Koffeman

CDA-Tweede Kamerlid die voor hij die functie ging bekleden naam maakte als voorzitter van de Christelijke politiebond. Had daarvoor een loopbaan doorlopen bij de vervoersbond CNV. Als Kamerlid hadden vooral veiligheid (defensie en politie) en ambtenarenzaken (zowel burgerlijke als militaire ambtenaren) zijn belangstelling. Legde in 1991 tijdelijk zijn werkzaamheden neer vanwege een gerechtelijk onderzoek tegen hem, dat echter niet tot vervolging leidde. Zeer actief op kerkelijk en maatschappelijk terrein, onder meer als voorzitter van de Christelijke schippersbond.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

M.B.C. Beckers-de Bruijn

Politiek leider van de PPR en later GroenLinks. Was voor zij in de politiek kwam twaalf jaar lerares klassieke talen in Haarlem en Leiden. In 1974 partijvoorzitter en in 1977 eerste vrouwelijke lijsttrekker in de Nederlandse politiek. Onder haar leiding verbrak de PPR het bondgenootschap met de PvdA en koerste de partij aan op samenwerking met PSP, CPN en EVP. Debatteerde als fractievoorzitter vaak op indringende wijze over onderwerpen als vrede en veiligheid, sociale zaken, mensenrechten en bescherming van het milieu. Na haar vertrek uit de politiek actief in besturen van milieuorganisaties. Gedreven, idealistisch en gerespecteerd politica.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

W.J. Deetman

Vooraanstaande in Den Haag geboren politicus van CHU-huize. Begon zijn loopbaan bij een protestants-christelijke onderwijsorganisatie. Werd al na vier jaar de CDA-onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer te zijn geweest staatssecretaris van voortgezet onderwijs. Minister van Onderwijs en Wetenschappen in de kabinetten-Lubbers. Had daar de lastige taak omvangrijke bezuinigingen door te voeren en kwam zwaar onder vuur te liggen van studenten en leerkrachten. Bracht de Wet op de studiefinanciering tot stand, waarvan de uitvoering aanvankelijk veel problemen kende. Werd na dit ministerschap 'beloond' met het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Van 1996 tot 2008 burgemeester van Den Haag. Krachtige, pragmatische bestuurder en taai onderhandelaar, die uitstekend zijn stad wist te promoten. Is nu staatsraad.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

A.J. te Veldhuis

In de Achterhoek geboren, maar in Zeeland woonachtige VVD'er die algemeen als een deskundig en gewaardeerd Tweede Kamerlid werd beschouwd. Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig met milieu, visserij en waterstaat. Later werd hij eerste woordvoerder op het gebied van staatsrechtelijke onderwerpen en het koninklijk huis. Vóór hij Kamerlid werd, werkte hij bij een gemeente, een waterschap en de provincie Zeeland.

Lees door bij PDC