Handelingen Tweede Kamer 1992-1993 03 november 1992

Ga naar pagina


SluitBiografie

H. van den Broek

Juridisch geschoolde CDA-politicus, die lange tijd minister van Buitenlandse Zaken was. Begon zijn loopbaan als advocaat in Rotterdam en was later werkzaam bij Enka in Arnhem. Justitie-woordvoerder van de KVP en het CDA in de Tweede Kamer. Werd in 1982, na één jaar staatssecretaris te zijn geweest, minister. Gold als een overtuigd aanhanger van de Atlantische samenwerking en verdedigde van harte het NAVO-besluit om kruisraketten te plaatsen in Nederland. Dreigde met name op Europees gebied soms overvleugeld te worden door de premier. Was enige tijd 'kroonprins' bij het CDA. Na zijn ministerschap Europees Commissaris voor buitenlandse betrekkingen. Geen voorstander van een moraliserende buitenlandse politiek. Kwam vaak nogal zelfstandig tot zijn beleidskeuzes.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

G. Valk

Historicus uit Alkmaar, die ruim twaalf jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA was. Was docent geschiedenis en gemeentearchivaris van Alkmaar. Als voorzitter van de vaste commissie voor Defensie nauw betrokken bij de uitzending van Nederlandse militairen in het kader van vredesoperaties. Als woordvoerder verkeer zette hij zich in voor vergroting van de verkeersveiligheid. Was wethouder van Bergen (N.H.) en is voorzitter van de Kamer van Koophandel in de Kop van Noord-Holland. Promoveerde in 2004 op een proefschrift over de voetbalclub AZ, waarvan hij een warm supporter is. Voetbalde zelf in het elftal van de Tweede Kamer.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

F.W. Weisglas

Liberaal Tweede Kamerlid, dat na twintig jaar te zijn opgetreden als buitenlandwoordvoerder van de VVD in mei 2002 tot Kamervoorzitter werd gekozen. Daaraan was een tot dan toe ongebruikelijke persoonlijke actie vooraf gegaan waarbij hij de kandidaat van zijn eigen fractie versloeg. Voor 1982 diplomaat en secretaris van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Scherp debater die gehecht was aan parlementaire stijl en correct taalgebruik. Voelde zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen in Suriname. Als voorzitter maakte hij zich sterk voor het burgerinitiatief, waarbij hij zelfs tegen de fractielijn inging. Verdediger van de politieke moraal en van het aanzien van de politiek. Stond bekend als een bekwame, charmante behartiger van zijn eigen publiciteit.

Lees door bij PDC