Handelingen Tweede Kamer 1992-1993 03 november 1992

Ga naar pagina


SluitBiografie

W.J. Deetman

Vooraanstaande in Den Haag geboren politicus van CHU-huize. Begon zijn loopbaan bij een protestants-christelijke onderwijsorganisatie. Werd al na vier jaar de CDA-onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer te zijn geweest staatssecretaris van voortgezet onderwijs. Minister van Onderwijs en Wetenschappen in de kabinetten-Lubbers. Had daar de lastige taak omvangrijke bezuinigingen door te voeren en kwam zwaar onder vuur te liggen van studenten en leerkrachten. Bracht de Wet op de studiefinanciering tot stand, waarvan de uitvoering aanvankelijk veel problemen kende. Werd na dit ministerschap 'beloond' met het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Van 1996 tot 2008 burgemeester van Den Haag. Krachtige, pragmatische bestuurder en taai onderhandelaar, die uitstekend zijn stad wist te promoten. Is nu staatsraad.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

J. van der Vaart

Backbencher in de PvdA-Tweede Kamerfractie wiens kracht vooral lag in de technische behandeling van wetsvoorstellen op het gebied van financiën en milieu. Mede-initiatiefnemer van een voorstel over fiscale steun voor 'groene' investeringen. Was voor hij Kamerlid werd beleidsambtenaar op het ministerie van VROM. Klom in zijn partij op via bestuursfuncties in de afdeling Vlaardingen en het gewest Zuid-Holland, waarvan hij onder meer secretaris was.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

J. Reitsma

Op vele terreinen actief CDA-Tweede Kamerlid. Hield zich onder meer bezig met financiën (eerste woordvoerder bij de stelselherziening eind jaren negentig), verkeer en waterstaat (mobiliteit, openbaar vervoer, waterhuishouding), landbouw en beroepsonderwijs. Afkomstig uit de organisaties van de Christelijke plattelandsjongeren en Christelijke boeren en tuinders. Op lokaal gebied politiek actief in de gemeente Noordoostpolder (onder meer wethouder). Fries van geboorte en groot schaatsliefhebber. Thans burgemeester van een Friese plattelandsgemeente. Was voorzitter van de Schaatsenrijdersbond.

Lees door bij PDC